Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Alimenty

napsala: Lenka Černá

Alimenty, neboli výživné dítěte, vychází ze Zákona o rodině, který upravuje vyživovací povinnost rodičů a dětí. Pokud jste po rozvodu manželství a čeká vás další stání u soudu ohledně alimentů, připravte se na toto jednání dostatečně. Tedy hlavně v případě, že jste se s bývalým partnerem neshodli na jeho výši. Jistě budou vaše a jeho/její představy odlišné.

Podle čeho se určuje výše alimentů?

Výše výživného dětí neboli alimentů se určuje obecně dle možností a majetkových poměrů jejich rodičů. Je tedy nutné, aby se přesně zjistilo, jakými majetkovými poměry vyživující oplývají. Rodič je povinen předložit soudu potřebné dokumenty k takovému zjištění, a to konkrétně:

  1. Výplatní pásky za určené období od zaměstnavatele, v případě že je zaměstnancem
  2. Daňové přiznání za poslední období jeho podnikání, v případě že podniká (Fyzická osoba i podnikání formou s.r.o.)

V případě, že jeden z rodičů není ochoten své příjmy doložit, má soud možnost prověřit majetek druhého prostřednictvím soudního znalce. Eventuálně se jeho příjem stanoví tak, že se za jeho průměrnou měsíční mzdu považuje patnáctinásobek částky životního minima.

Jak si mám stanovit výši alimentů?  

Při stanovení výše alimentů nepřihlížejte pouze k příjmu druhé polovičky. Zvažte také, do jaké míry budete dětem přispívat vy, a také, co všechno potřebují pro stejně kvalitní život jako před rozvodem. Zahrňte do výživného i jejich sociální, kulturní a sportovní potřeby. Zároveň byste měli být při stanovování výše alimentů spravedliví – pokud máte stejný příjem jako váš partner, měli byste se o náklady na děti dělit.

Mohu alimenty po nějaké době zvýšit?

Pokud nemáte rádi soudní stání, je dobré alimenty (výživné) stanovit alespoň na několik let dopředu. Je jasné, že vaše děti budou mít s narůstajícím věkem další potřeby. A s nimi se mohou navyšovat i náklady. Zkuste ale nejprve promluvit se svým bývalým partnerem o možnostech financování jejich nových aktivit, až v případě jeho nezájmu se obraťte na příslušný soud.

Jaká je průměrná výše výživného?

V současné době je průměrná výše výživného, neboli alimentů, 1577 Kč. Obecně je to rozmezí mezi 400 Kč až po 15.000 Kč na jedno dítě. Vždy se však musí přihlížet k výši příjmů otce a k potřebám dětí.

Jak se bránit vysokým či nízkým alimentům?

Vzhledem k tomu, že bývá rozvod velice emočně náročný, můžete někdy kývnout na výši alimentů, která je ve skutečnosti neodpovídající. Často se otcové cítí provinile, že opouští rodinu, a tak nemají sílu dále bojovat o výši výživného. V tomto případě vám doporučuji právníka, který vás bude bránit a na rozdíl od vás se nebude bát prát se za nižší výživné. Naopak, pokud jste matka, nebojte se požadovat dokumenty, které prokazují příjem vašeho manžela.

Kdy povinnost placení alimentů končí?

Tento okamžik nastává v momentě, kdy je dítě schopno se o sebe materiálně postarat. Je to tedy buď okamžikem plnoletosti a nebo, v případě vysokoškolských studií, po ukončení studia.

Potřebujete více informací o rozvodu? Stáhněte si praktického průvodce rozvodem zde: Rozvod-manzelstvi.cz

Související články:

Žádost o rozvod – formulář
Rozvod a děti

 

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss