Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Jak se stát úspěšným? Teorie a praxe úspěchu.

„Abys získal více, než máš, staň se větším, než jsi.“

Všichni chceme být úspěšní a dosahovat svých cílů. Chceme se cítit příjemně a s radostí prožívat každý den. Co ale dělat v případech, když se dlouhodobě nedaří anebo se nám život z neznámých důvodů sesypal?

Úspěch si mnozí spojují s množstvím peněz nebo se společenským postavením. Mohu mít hodně peněz, vytoužené postavení, partnera svých snů. K čemu mi to ale bude, bez schopnosti prožívat pohodu a klid? Rozervaně se poženu za všemi svými cíli, abych nakonec zjistil, že jedinou mojí odplatou je stres a úzkost?

Co je tedy úspěch? Úspěch si definujme jako schopnost dosáhnout a udržet stanovené cíle ve čtyřech oblastech života podle předem stanovených pravidel. Ve své práci, ve vztazích, ve zdraví a ve financích. Každá z těchto oblastí je stejně důležitá. Pokud toho dosáhneme, budeme úspěšní a navíc získáme to nejdůležitější, vnitřní klid.

Rozhlédněte se kolem sebe. Každý člověk je vždy úspěšný alespoň v jedné oblasti. Je však zapotřebí mít pořádek ve všech. Nestačí se honit v práci a stanovovat si vysoké cíle, když vám skomírá vztah s nejbližšími. Nestačí mít partnera svých snů, když se vám nedaří v práci a nedostává se vám dostatek peněz pro společné prožívání. Nestačí pracovat pro hromadu peněz a ignorovat své zdraví. Nestačí být každý den v posilovně a běhat 20 km a přitom si nemít s kým zajít na příjemnou večeři.

Zastavme ten ustavičný běh v jedné oblasti a zkusme se podívat i na ty další.  V každé oblasti si zapište, kde v současnosti jste, a kde byste chtěli být. Jakou práci byste chtěli dělat a jakou děláte? Jaký vztah byste chtěli mít a jaký máte? Jaké tělo byste chtěli mít a jaké máte a kolik peněz byste chtěli mít a kolik skutečně máte?

Nyní máte před sebou svůj plán pro životní úspěch. Ale stačí takový plán pro jednotlivé oblasti k dosažení úspěchu? Nestačí. Plán je málo. Pro jeho úspěšnou realizaci potřebujete poznat i zákony vaší mysli.

Kolikrát jste se zavázali k různým cílům a dodnes je nemáte? A víte, proč je nemáte? Protože jste zatím nepoznali další zákonitosti vedoucí k úspěchu. A jaké to jsou?

  1. Umění sebepoznání a odhalení vnitřního rozporu. Mnoho našich cílů bylo pohřbeno časem bez konkrétních výsledků. Prostě jsme začali dělat něco jiného, než jsme si naplánovali. Výsledky se nedostavily. Jsme dále na stejném místě. Je to proto, že jsme z doby naší výchovy naprogramováni proti uskutečňování svého cíle. Toto programování je zapotřebí nalézt, popsat a otočit tak, aby pracovalo ve váš prospěch.
  2. Umění stanovení priorit a masivní akce se zpětnou vazbou. Při založení nového cíle se nám nabízí obrovské množství možností. Pouze některé jsou však důležité a vedou k cíli nejrychleji. Ty nejmenší a nejméně nutné se však hlásí o slovo nejhlasitěji. Ty se musíme naučit doslova odkopnout a věnovat se pouze těm důležitým.
  3. Umění založení mozkového trustu. Při vytyčení nových cílů se mnohým ze svého okolí budeme zdát nenormální. Oni sice nemají o naší nové činnosti žádnou představu, ale rozumí jí nejlépe na světě. Budete se muset naučit nesdílet své nové myšlenky se svým okolím, a najít si alespoň jednoho člověka, se kterým nový cíl zrealizujete a který vás bude při dosahování cílů podporovat.

Objednejte si komplexní audio program Aleše Kaliny a Lenky Černé o talentu

Objednejte si DVD záznam z přednášky Aleše Kaliny „Odhalte svůj talent“

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss