Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Jaké karty ti byly rozdány?

napsal: Aleš Kalina

Tak, jako v karetních hrách jsou hráčům rozdávány karty nahodile, jak se to v balíčku sejde, děje se i lidem při jejich narození. Nikdo nemá ve své moci ovlivnit, jaké karty dostane do hry, a podobně nikdo nemá ve své moci ovlivnit, komu, kde a kdy se narodí. Panují sice nekonečné dohady o tom, zda narozením vstupujeme do nějaké školy, abychom si odžili to, co jsme si nestihli odžít v minulých životech, či si musíme odpykat nějaký trest za to, co jsme v minulém životě napáchali.

Ať už je to jak chce, pro náš současný život, který žijeme právě teď a tady, jsou tyto úvahy o minulých životech nepodstatné. Právě zde a v tomto věku se chceme cítit dobře a to, jací jsme byli v roce 1582, je jedno a k dobrému pocitu nám to nepomůže.

Pokud nemůžeme ovlivnit, jaké karty do života dostáváme, nemá ani cenu přemýšlet nad tím, proč se ten či onen člověk má lepé než já. Prostě dostal lepší karty a to se při hře stává. Co je ale pro mě důležité, je naučit se hrát s tím, co mám, a ne pouze čekat na další hru. Kdo ví, jaké karty pak dostanu tam. Musím se naučit podívat se, co mi bylo rozdáno, a přičinit se, abych uhrál, co se dá.

Jsou šťastlivci, kteří vyhrávají zcela bez problémů, a jsou ti, kteří jsou odstřiženi od matky ještě dříve, než se vůbec stihli narodit. Nechtějme v tomto světě hledat spravedlnost. Ona totiž není. Každý se zde musí naučit hrát a najít si své trumfy sám. K tomu, aby se nám to dařilo, si musíme uvědomit několik zákonitostí planety Země:

 • Smiř se s tím, co ti bylo rozdáno, a přestaň si stěžovat
 • Přestaň posuzovat, co mají druzí a ty ne, a proč je svět tak nespravedlivý
 • Přestaň se zabývat myšlenkami, že ti druzí jsou lepší než ty, jenom proto, že mají rozdané lepší karty (narodili se do lepších poměrů, jsou úspěšnější)
 • Přestaň se vymlouvat na osud. Zapomeň na to, že jsi právě ty byl odsouzen k mizernému životu, a rozhodni se to změnit
 • Zapomeň na spravedlivé přidělování karet do hry. V tomto světě neplatí:
  • Jsem hodný a spravedlivý – budu se mít dobře
  • Mám čisté plány – podaří se mi je splnit
  • Jsem čestný – mám zajištěný úspěch
  • Můj život je spravedlivý – budu se mít dobře. Je mnoho lidí, kteří jsou jako perly a přesto se jim vede mizerně
 • Poznejte 12 zákonů mozku a lidské psychiky (Emočních rovnic)
 • Rozhodněte se svoji hru dohrát k vítězství právě s tím, co držíte v ruce.

Osud neexistuje! Ten si vymysleli lidé, aby si mohli nějak zdůvodnit dějící se bezpráví a nevysvětlitelné katastrofy, jež postihují spravedlivé i zlé lidi podobně. Pomocí teorie osudu si postižení mohli alespoň nějak vysvětlit své neúspěchy a tragédie a nalézt tak byť malou náplast na své rány.

Každý člověk se může v životě cítit dobře, nezávisle na tom, co dostal do začátku do hry. Jenom je zapotřebí si to uvědomit a nevzdávat se. Rozhodni se dnes i ty, že si ze svého života uděláš ráj a nevzdáš to, dokud se tak nestane.

Pro dobrý start si poslechněte mé CD I ty se můžeš cítit dobře

Objednejte si DVD záznam z přednášky Aleše Kaliny o dobrém pocitu

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss