Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …


Obchodní a dodací podmínky

společnosti Mindsoft s.r.o.
sídlem K Rozkoši 326, Praha 4 
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 32897 

Ochrana osobních dat

Náš internetový obchod si váží vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem. Pokud máte nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá část nákupního řádu nevyhovuje, kontaktujte nás, vždy se snažíme vyjít zákazníkovi v jakémkoliv ohledu maximálně vstříc.

Obchodní podmínky pro stahování produktů za SMS

Objednání ukázky Porodu na videu pomocí SMS zprávy
Cena za odeslání SMS je uvedena vždy u druhu zboží vč. DPH. Službu technicky zajišťuje Agmo.cz s.r.o., infolinka +420 602 375 165

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost Mindsoft s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) je právnickou osobou, která disponuje programovou aplikací ke stahování ukázek porodu na videu.
 2. V případě, že se dále uvádí pojem „Produkt“, rozumí se jím elektronická video ke stažení za SMS.

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí práva užívání a předmět smlouvy

 1. Smlouva o poskytnutí práva k užívání produktu (dále jen „smlouva“) je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí PR SMS ve správném tvaru na číslo uvedené na stránce s Produktem a odesláním potvrzovacího kódu poskytovatelem SMS zprávou na mobilní telefon objednatele.
 2. V případě uzavření smlouvy je poskytovatel povinen zaslat objednateli SMS zprávu s přístupovými údaji k objednanému videu.
 3. Zpřístupněním produktu on-line nabývá objednatel právo užít objednaný dokument, který je autorským dílem a zužitkovat jej pouze pro svou vlastní potřebu. Další rozšiřování, i za úplatu není dovoleno a objednatel je povinen dodržovat všechna omezení v užití, která stavují platné zákony. Další šíření objednaných produktů bez výslovného souhlasu poskytovatele je pod pokutou 1.000.000 Kč zakázáno.
 4. Objednateli je odesláním PR SMS odečtena částka z telefonního kreditu dle ceníku. Vyúčtování platby nalezne na svém vyúčtování od telefonního operátora dle smluvních podmínek, které s ním má uzavřeny.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Produkt jako autorské dílo a databáze požívá ochrany zejména autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb.) a trestního zákona (z. č. 140/1961 Sb.) a uživatel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem.

IV. Odpovědnost za vady a za škodu

 1. Práva a povinnosti vyplývající z případných vad Produktu včetně délky záruční doby a reklamací se řídí příslušnými právními předpisy.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost vzniklou v důsledku nesprávného či neodborného doplnění a použití produktů. Užití Produktu je na uvážení objednatele. Všechny informace a rady obsažené v produktech jsou pouze informativní.
 3. Zákazník byl seznámen s tím, že Produkt je v cizím jazyce a vzhledem k amatérskému natočení má sníženou kvalitu.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na jakékoliv verze produktů uvedených v čl. I. odst.
 2. Tyto obchodní podmínky platí i pro uživatele, jimž byl produkt poskytnut v rámci reklamních akcí.
 3. Podrobnosti elektronického kontaktu mohou být použity pro potřeby šíření obchodních sdělení v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Pokud budou použity, tak výhradně poskytovatelem, nebudou poskytnuty třetím osobám. Uživatel je oprávněn kdykoliv tento souhlas odmítnout. Může tak učinit jednoduchou formou, např. zasláním e-mailové zprávy.
 4. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních jejich částí.
 5. Poskytovatel je oprávněn změnit licenční podmínky v intencích a v souladu s právními předpisy a nové znění obchodních podmínek zaslat v takových případech uživatelům (zejména prostřednictvím e-mailu).
 6. Vztahy neupravené smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem, vše v platném znění.
 7. Pokud není mezi poskytovatelem a uživatelem písemně sjednáno něco jiného, platí v ostatním pro vzájemné vztahy poskytovatele a uživatele tyto obchodní podmínky.

Obchodní podmínky pro zasílání produktu na nosiči DVD či CD

Objednání zboží

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost jeho objednání s nákupním řádem. Objednávku si zákazník má možnost vytisknout. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní email, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zaslání objednávky do objednávkového systému. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadaný email, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.
V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Způsob doručení

DVD či CD se doručují prostřednictvím České pošty v chránicí obálce. Při platbou dobírkou na místě DVD zaplatíte při převzetí. Při platbě převodem je obálka zasílána běžným způsobem, nikoliv doporučeně.

Objednávka

Zákazník je povinen vyplnit důležité údaje v objednávce. Je nutné uvést v objednávkovém formuláři funkční email, který bude shodný s emailem vyplněným v příkaze úhrady částky (pokud zákazník platí bankovním převodem). Bez správně uvedeného emailu nemůže provozovatel serveru správně přiřadit objednávku a nemůže video zaslat.

Typy plateb

Dobírka -zákazník platí za DVD při převzetí zboží na místě. K ceně DVD jsou připočteny poplatky s doručením spojené (poštovné, balné a dobírkovné v ceně 52Kč)

Složenkou – zákazník platí hotově složenkou na poště. K ceně DVD jsou připočteny poplatky s doručením spojené (poštovné a balné v ceně 22 Kč). Jako adresáta uveďte: Mindsoft s.r.o. K Rozkoši 326, 14900 Praha 4.

Bankovní převod – zákazník platí bankovním převodem. K ceně DVD jsou připočteny poplatky s doručením spojené (poštovné a balné v ceně 22 Kč). Zákazník provede platbu na účet 1569028133/0800. Jako variabilní symbol uvede 20582. Ve zprávě pro příjemce uvede zákazník email shodný s emailem objednávky. Bez tohoto emailu nemůže provozovatel přiřadit objednávku k platbě a DVD odeslat.

Platební Kartou přes Paypal – k ceně DVD jsou připočteny poplatky s doručením spojené (poštovné a balné v ceně 22 Kč). Budete přesměrování na zabezpečený server banky, kde provedete platbu pomocí karty nebo pokud máte účet u Paypalu, tak z tohoto účtu přímo. Paypal obhospodařuje na celém světě 100 milionů účtů a je zcela bezpečný pro platbu online. Produkt vám bude doručen okamžitě po potvrzení transakce (do 1 minuty). O zprovoznění Paypalu v ČR se dočtete zde…

Dodání zboží

Společnost MindSoft s.r.o. se snaží maximálně vyjít vstříc svým zákazníkům. Termín dodání je maximálně 5 pracovních dnů, délka dodací doby záleží na způsobu doručení videa a délce převodu platby. Pokud dodací doba překročí tuto dobu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou e-mailu. Na základě zrušení objednávky bude klientovi navrácena převedená částka (pokud platil bankovním převodem) na jeho účet.

Převzetí zboží

Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí problém konzultovat s provozovatelem.

Reklamace

Vždy nám jde o co nejlepší servis, ale někdy se může stát, že DVD nefunguje. Většinou to bývá tím, že nemáte nainstalovaný přehrávač videa, který vám přehrání videa umožňuje . Pokud máte přehrávač nainstalovaný a přesto vám DVD přehrát nejde, spojíme se s vámi telefonicky a promluvíme si osobně o vašich připomínkách. Pokud i nadále nebudete moci DVD přehrát, vrátíme vám peníze zpět na váš bankovní účet.

Pokud nemůžete video přehrát na vašem počítači, pravděpodobně nemáte nainstalovány Kodeky, které umožňují přehrávat videa stažená z internetu. Aktuální verzi kodeků včetně přehrávče videa Media Player Clasic si můžete stáhnout zde. Pro zkušené uvádíme originál stránky pro stahování kodeků v angličtině.

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss