Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Přídavky na děti

 

1.1.2008 se pro rodinu změnila po finanční stránce spoustu věcí. Kromě snížení porodného je další změnou i finanční pomoc ve formě přídavku na dítě. Přídavek na dítě je základní dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Výše přídavku se liší podle věku dítěte a přídavek je vyplácen jednou měsíčně rodičům nezletilého dítěte nebo v případě zletilého dítěte přímo jemu. 

Věk dítěte a finanční nárok

0 – 3 roky  = 500,- Kč
6 – 15 let    = 610,- Kč
15 – 26 let    = 700,-Kč 

Podmínky  pro získání přídavku na dítě

Nárok na přídavek na nezaopatřené dítě do věku 26 let má rodina s příjmem do 2,4násobku životního minima. Do výše rodinného příjmu se započítává i rodičovský příspěvek.

Chcete-li uplatnit nárok na tuto sociální dávku, musíte podat žádost o příspěvek na úřadě v místě trvalého bydliště (formuláře je možné stáhnout z internetu).

Doklady potřebné při vyřizování žádosti

Všechny osoby uvedené v žádosti musí předložit průkaz totožnosti, u dětí do 15 let věku předložte rodný list.
Nezaopatřené děti po skončení povinné školní a dovršení 15-ti let dokládají jedno z potvrzení:
– potvrzení o studiu
– potvrzení o zdravotním stavu
– potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz
– potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.

Pro každou ze společně posuzovaných osob, která je samostatně výdělečně činná, je nutné doložit doklad o výši ročního příjmu za dané období.

Přečtěte si také:
Hádky a děti
Rodinná komunikace – máte právo volby

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss