Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Rodinné bohatství

napsala: Lenka Černá

V minulosti byl náš původ více než naše příjmení a státní občanství. Jistě si uvědomujete, jak důležitý původ byl a jak naši předkové díky němu prožili život v přepychu nebo naopak v bídě. Jak jsme díky původu mohli nebo nemohli studovat, koho jsme si museli nebo směli vzít za manžela či manželku. Dnešní společnost již není tak striktní a v nemocnici ležíme všichni vedle sebe (i když platíme jiné daně), všichni máme právo na svobodnou volbu studia, partnera i bydliště. Rodina jako taková však stále setrvává a každý z nás má nárok na rodinné bohatství, které naši předkové vybudovali. To se však místo opečovávání rodinnými příslušníky stává terčem hádek, konfliktů a také důvodem rozpadu rodiny. Podívejme se tentokrát na časté momenty, které jsou zcela destruktivní pro zachování rodinného bohatství.

Rozvod manželství

Málokdo z nás si uvědomuje, že rozpadem manželství netrpí finančně jen zúčastnění, ale také jejich potomci. Mnohdy se totiž daní dva u rozvodu nedohodnou na finančním a majetkovém vyrovnání, o co ale hůře, po rozvodu prodávají rodinný majetek jen proto, aby jej rozdělili nebo zakoupili nové bydlení, auta nebo vybavení do nových domovů. Jak jistě všichni víte, získané peníze po rozvodu se dají lehce utratit a z rodinného majetku zbývá dětem stará televize, auto a tisíce nesmyslných nicotností. Kromě toho, v případě, že se do rodiny přiženil či přivdala osoba, která majetky před svatbou neměla, odčerpává tak často i polovinu z rodinného majetku, který jí však vůbec nenáležel. Protože je pravděpodobné, že se daná osoba znovu ožení či vdá, zděděný majetek se tak dětem krátí na další polovinu.

Obdarování jednoho dítěte

Snad nejčastějším rozvratem rodiny je obdarování jednoho dítěte na úkor druhého. Tedy nespravedlivé přerozdělení majektu rodiny ještě před smrtí rodičů. Musím říci, že tento problém řeším s mými klienty velice často a jsem až udivena neschopností lidí se domluvit na smíru a na spravedlivém vyrovnání. V každém případě, pokud chcete dělit majetek ještě před vaší smrtí a máte více dětí, musíte být vždy spravedliví. Není možné na jedno dítě napsat byt a druhému nedat nic. Zcela jasně to způsobí mezi vámi a tím nespravedlivě odsouzeným potomkem šarvátku, která má většinou za následek mnohaleté odloučení od rodičů. Je lepší nedávat potomkům nic než rozdělovat nespravedlivě.

Nedostatek finanční inteligence

Jak s našimi financemi zacházíme nemá vliv jen na nás, ale také na naše dědice. Pokud nemáme dostatečnou finanční inteligenci, můžeme přijít  nejen o náš příjem, ale také o majetky, které budeme muset prodat pro poplacení našich dluhů. Navíc, je nutné naše finance a majetky opečovávat, abychom našim dětem nezanechali po naší smrti jen spáleniště ve formě dluhů a polorozbitých domů. K čemu vašim dětem bude majetek, který bude akorát žroutem peněz kvůli náročným opravám? A myslíte si, že vaše děti čekají s radostí na dluhy, které jim odkážete?

Já osobně se domnívám, že pokud jsem se rozhodla být následovníkem mé rodinné větve, nemohu svým dětem jako následovníkům zanechat rodinné bohatství ve zruinovaném stavu nebo je ochudit o to, co jim předali moji předkové. Kromě toho mám jít přece vlastním dětem příkladem a v oblasti financí to platí stejně tak. Pokud jsem se jednoduše rozhodla přivést je na svět zrovna ke mně, je mojí odpovědností se o následování rodinného bohatství postarat.

Přečtěte si také:
Pět omylů v partnerské komunikaci
Proč jsou vztahy vlastně tak důležité

Objednejte si:
Jak poznat toho pravého

Objednejte si CD Aleše Kaliny „Základní principy výchovy dětí“

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss