Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Ochrana osobních údajů

Shromažďování a využití osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů.

Firma Mindsoft s.r.o. respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno, adresa či e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Mindsoft s.r.o. a její obchodní partneři tyto údaje využijí pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Příležitostně můžeme uvedené informace použít k tomu, abychom se s vámi spojili či k dokonalejšímu zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našich produktů a služeb.

Mindsoft s.r.o. vaše osobní informace neprodá ani nepronajme žádné třetí straně, není-li vám v okamžiku, kdy informace poskytujete, sděleno jinak. Společnost či její důvěryhodný partner může informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

Zabezpečení osobních údajů

Mindsoft s.r.o. uchovává vaše osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

Odkazy na externí stránky

Stránky Mindsoft s.r.o. mohou v zájmu návštěvníků obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany soukromých údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních stránek. Osobně určitelné informace shromažďované na našich stránkách nejsou externím serverům předávány, není-li vám v okamžiku, kdy tyto poskytujete, sděleno jinak

Mindsoft s.r.o. si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních dat v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.

Právo na vymazání z databáze

Poskytovatel svých osobních údajů má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Firma Mindsoft s.r.o. se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje z databáze vymazat.

 

Naposledy aktualizováno 21.6.2010

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss