Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Alimenty aneb věčné dohady

napsala: Nikola Šmorancová

Stanovení výživného neboli alimentů na děti bývá dosti nepříjemný a ošemetný proces. Pro rodiče je to mnohdy obtížná situace, při které dochází k hádkám a sporům. Když se jedná o peníze, je tomu většinou tak. Ať je to jak chce, dítě má na výživné ze zákona právo. V České republice je častým jevem, že otcové (někdy i matky) mají problém alimenty platit poctivě nebo je neplatí vůbec. Naopak rozvedené matky chtějí od svých protějšků často nesmyslné částky, které vůbec neodpovídají tomu, co by měly ze zákona od otce svého dítěte požadovat. Existují ale i ti, kteří na své děti platí poctivě a dokonce více, než by museli. Jsou si totiž vědomi, že to jsou i po rozvodu stále jejich děti, o které je třeba se starat a pečovat o ně se stejnou láskou, jako tomu bylo před rozvodem.

Jak se vlastně stanovuje výše alimentů?

Výši alimentů stanovuje soud, který přihlíží k výši příjmů plátce výživného. Soud se také ohlíží na to, zdali je dítě zdravé (jestli nepotřebuje zvláštní péči), v jakém je věku a zkoumá život dítěte jako takový (záliby, vztahy k rodičům, zdali má to, co k plnohodnotnému životu potřebuje atd.).
Potřeby dítěte musíte zdůvodnit a doložit (zájmové kroužky apod.), dále se přihlíží k platebním schopnostem toho, kdo je povinen výživné platit. Nejedná se tedy pouze o pokrytí nákladů za stravu a oblečení, ale i o výdaje na zábavu, koníčky, sport, vzdělání či jiné aktivity, které dítě provozuje. Vyjadřují se zde kompletní potřeby důstojně kulturně žijícího člověka.

Dokdy má dítě právo na výživné?

Nárok na výživné nezletilého dítěte vychází ze Zákona o rodině, kde se stanovuje, že vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, dokud nejsou děti samy schopny se živit, tedy i do doby, kdy ukončí kompletní studium. Pokud se potomek rozhodne po střední škole ve studiu pokračovat, tak po ukončení tohoto studia. Dítě má dále právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

Jak se stanovuje výše výživného?

Obecně se tedy vychází z toho, jaký má manžel/ka příjem. Většinou se jedná o částku od 500 Kč do 4.000 Kč, u podnikatele, který má vyšší příjem, např. nad 100.000 Kč měsíčně, se výše alimentů může vyšplhat až nad 15.000 Kč měsíčně. Platí, že rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani z příjmů, je povinen u soudu prokázat výši svých příjmů a předložit podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů. Pokud tak neučiní, má se za to, že jeho průměrný měsíční příjem činí 15-ti násobek částky životního minima. Výše výživného je tedy věc velmi relativní. Pokud má otec ještě jinou vyživovací povinnost nebo žije v domácnosti s jinou ženou, tak se částka samozřejmě o to snižuje.

Průměrná výše výživného

V ČR činí průměrná částka výživného 1.577 Kč měsíčně, jsou ale i případy, kde matky dostávají ještě daleko menší výživné. Může se například jednat o regiony, kde je vysoká míra nezaměstnanosti a kde jsou lidé odkázáni na sociální přídavky.

Vymáhání výživného

Jestliže není možné se s manželem/kou nějak domluvit, nezbývá než problém řešit soudní cestou. Je možné podat trestní oznámení, což má ovšem důsledky i pro vás. Je-li váš manžel/ka odsouzen, bude mít záznam v trestním rejstříku, tudíž se bude potýkat i s problémy v zaměstnání. Rodič, který nemá zaměstnání – nemá žádný příjem, z kterého by výživné mohl zaplatit a to by pro vás mohlo znamenat ještě větší problémy. Trestné jsou podle zákona dvě jednání, a to neplnění vyživovací povinnosti a vyhýbaní se plnění této zakonné povinnosti. Trestní sazba za neplacení výživného je odnětí svobody až na 2 roky.

Druhým, diplomatičtějším způsobem je vymáhat dlužnou částku exekuční cestou. A jak se to dělá? U soudu nebo u advokáta sepíšete a podáte návrh na exekuci. Sama exekuce se poté realizuje tak, že dlužná částka se manželovi či manželce strhává ze mzdy či se jim prodá nějaký jejich movitý majetek.

Závěrem

Věci týkající se „rozvodu a dětí“ nejsou nikterak příjemné, pokud ale vy sami chcete, vždy je možné situaci začít řešit. Nemějte proto strach se o alimenty „poprat“, někdy není čas na hrdinství a děti kvůli nezodpovědnosti svých rodičů strádají. Proč by mělo i to vaše?
Pokud se o rozvodu či výživném na děti chcete dozvědět více, objednejte si Praktického průvodce rozvodem, který vám pomůže objasnit otázky týkající se nejen problematiky alimentů.

Přečtěte si také:
„Rozvod manželství, ano nebo ne?“

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss