Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Hodíme se k sobě?

hodime se

Každý dobrý vztah je založen na hlubokém přátelství a to je založeno na společných prožitcích a zájmech. Pokud s někým neudržuji přátelství, těžko se s ním budu cítit dlouhodobě dobře. Přátelství utužuje společný zájem. Pokud s někým nesdílím společný zájem, nebudu ani chtít s takovým člověkem trávit svůj čas. Počáteční nadšení ve vztahu pomine a běžný život potřebuje přátele. Opravdový vztah pozbývá smyslu, pokud nejsem s danou osobou v přátelském svazku. Proto chceme, aby náš partner splňoval předpoklady přátelství.

Následující test vám pomůže odhalit podstatné stránky vaší osobnosti, které jsou základem při hledání přátel. Pro perspektivní vztah by váš partner měl být vybrán právě s ohledem na ně.

Účel testu: pomůže vám odhalit skryté nekompatibility ve vašem vztahu, které mohou později váš vztah rozložit.
Test provádějte každý zvlášť

Každý si na svůj list papíru napište, jak by měl dle vašich představ vypadat ideální partnerský vztah. Nijak se neomezujte a napište všechno, co vás napadne. Vysněte si své prožitky i vlastnosti svého partnera. Používejte krátké věty.

Dále si odpovězte na otázky:

Jaké je mé životní poslání a co pro jeho realizaci potřebuji od svého partnera?
Jaké mám sexuální potřeby a co potřebuji od svého partnera?
Jaké jsou mé plány, priority a přání ve 4 kvadrantech (práce, peníze, zdraví a vztahy)?
Jaké mám zájmy?
Po čem toužím?
Jak chci prožívat lásku?
Jakou hodnotu má pro můj život věrnost?
Co v životě nenávidím?
Co mě v životě nudí?
Bez čeho se v životě obejdu?

Zodpovězením těchto otázek vám získáte seznam odpovědí. Ty si sami ohodnoťte dle důležitosti 0-10. Desítka znamená maximálně důležité.
Zakroužkujte tři nejvyšší a tři nejnižší hodnoty. Totéž udělá váš partner (sám, bez vaší pomoci).

Pro zdárný vztah je důležité, abyste měli alespoň jednu vysokou hodnotu společnou a nenašli žádnou ze svých nejnižších v parterových nejvyšších.

Další 3 metody pro otestování kompatibility s vaším partnerem, které váš vztah pomohou uchránit od budoucího krachu, najdete v mé knize 4 Metody pro výběr životního partnera

NOVÉ CD Aleše Kaliny „7 metod pro rozpoznání životního partnera“

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss