Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Jak poznat, kdy vztah ukončit?

Napsala: Lenka Černá 

 

Vztahy hrají v životě důležitou roli. Proto chceme dbát na to, aby náš vztah byl funkční. Důsledky nefunkčního vztahu zasahují i do ostatních oblastí života. Do naší práce, zdraví a správy financí.  Fungující vztah je pevným základem pro ostatní oblasti života. Naopak nefunkční vztah přináší ztráty. Můžeme si myslet, že nám ostatní oblasti fungují, ale s kým je sdílíme? Dlouhodobé sdílení úspěchů v nefunkčním vztahu je nemožné.

Když prožívám neúspěch v práci, s kým se mám podělit? Kdo mi poradí? Kdo mi pomůže odhalit můj talent a začít ho využívat? Když jsem nemocná, jak mi může být partner oporou, pokud s ním prožívám nepříjemné chvilky? A mám-li hodně peněz, budu je snad utrácet s partnerem, se kterým se necítím zcela v pohodě?

Vše se dá unést a tolerovat, doporučuji však hledat a setrvávat ve vztahu, kde se cítím bez výhrad dobře, a který splňuje předpoklady funkčnosti.

Jednou z náročnějších chvil v životě je přiznat si, že váš vztah již není funkční. Dlouho jste již toto téma odkládali a mysleli si, že jednou se snad všechno změní a bude lépe. Věci buďto fungují a cítíme se v nich příjemně, nebo nefungují a pak je buďto cílevědomě zlepšujeme, nebo žijeme ve falešných představách, že snad jednou fungovat budou.

Snažte se udělat vše proto, abyste svůj vztah zachránili. Využijte dostupné literatury a personální pomoci, choďte na semináře osobního růstu a manželské terapie. Mluvte s partnerem o všem, co vám leží v mysli a odhalujte místa kde vztah nefunguje. Je to ve vaší moci si z něj postavit obyčejný chlívek nebo nedobytný hrad snů. Jsou ale i takové vztahy, ve kterých touha ani úsilí nestačí.

Vztah byste měli ukončit když:

Zjistíte, že jste s partnerem neslučitelní

Nerespektování zákona gravitace přináší vždycky pád. Nerespektování zákona slučitelnosti přináší nesoulad a to i při využití veškeré snahy a energie. Stále budete cítit, že vám ve vztahu něco chybí. Vše se na oko bude zdát hezké a učesané, ale vy máte chuť ještě na něco jiného. Neslučitelnost se nejvíce projevuje nenaplněností ve věcech, které jsou pro vás důležité. Partner jakoby nestíhá a to i přes veškeré jeho i vaše úsilí. Ve vztahu vždy jde o to, jak se v něm cítím.  V dlouhodobém vztahu pomíjejí počáteční euforické pocity a zvědavost. Oba partneři jsou před sebou nazí a nic neskryjí. A pokud ano, budete cítit tlak. Voda i olej jsou tekutiny, ale nikdy se nespojí, i když vedle sebe plynule tečou.

Zjistíte, že vám vztah již nestojí za to

Pokud zjistíte, že vám vztah s vaším partnerem již nestojí za to, jste na jeho konci. Položte si otázku, proč vám za to nestojí? Zjistíte, že důvodem je právě partnerská neslučitelnost. Poněvadž jste neznali tento zákon, dostali jste se až sem. Jeho dalším nerespektováním bude váš vztah dále skomírat.

Uvolněte váš vztahový potenciál a najděte si skutečného partnera.

Neexistuje mezi vámi sexuální chemie

Sexuální potěšení a uspokojení se nedá ničím nahradit ani ošidit. Buďto jste se svým partnerem sexuálně spokojeni nebo ne. Nic mezi neexistuje. Shodná sexuální chemie se projevuje oboustrannou touhou partnera uspokojovat a současně přijímat uspokojení. Neustále být vzrušováni jeho tělem, pohybem, slovy i pohledy. Ztrátou ostychu a plným odevzdáním se, i ztrátou studu při projevování všech druhů tužeb. Chemický soulad poznáte i přítomnou volností v diskusích o sexu a o všech jeho detailech. Pokud často cítíte, že někdo jiný by byl pro vás lepší, a dokázal by vás lépe uspokojovat, něco vám v sexu chybí. Přirozeně tuto potřebu budete hledat někde jinde.

Rozdělení důležitých zájmů

Mnohé vztahy fungují proto, že dvojice sdílí společně jeden ze svých zájmů a jeden je pro druhého učitelem. Pokud již tento zájem opadne, vztah může ztrácet smysl a máte potřebu jít jinou cestou. Dostali jste se na rozcestí. Pokud byl tento zájem pojítkem, musíte si říct sbohem, nebo najít jiný společný zájem. Ve většině případů se to již nepodaří.

Partner má chybu, která vás stále irituje

Určité partnerovo chování můžete stále přehlížet a jiné vás dokáže přivést k šílenství. Pokud váš partner není ochoten své jednání v iritační oblasti změnit, budete se muset rozejít. Vždy se budete cítit ponížen jeho nevnímavostí k vašim potřebám. Dlouhodobě sice můžete jeho chování ignorovat, vždy ale sklidíte pouze vlastní nespokojenost a vztek. Nelze totiž přehlížet věci, které jsou pro vás důležité. A vztah je o sdílení důležitých věcí.

Křivka vztahu se pohybuje pod 6

Tuto křivku si sestavíte tak, že na osu Y si vynášíte hodnoty 0 a 10 třeba v měsíčních cyklech. 0 je nejhorší zážitek (nebo období) ve vztahu, který jste kdy prožili a 10 je to nejkrásnější, co jste kdy prožili anebo o čem si myslíte, že ještě prožít dokážete.

Přečtěte si také:
Desatero rozvodové komunikace
Zrekapitulujte konečně vaše vztahy 

Objednejte si DVD záznam z přednášky Aleše Kaliny o dobrém pocitu

Objednejte si nové DVD Aleše Kaliny- „Jak utvářet vztah podle svých představ“
Objednejte si nové motivační CD Aleše Kaliny- „I ty se můžeš cítit dobře“

Další články v kategorii o rozchodu

Stáhni si PDF verzi (klikni pravým a ulož jako)

Objednejte si nové praktické CD Aleąe Kaliny o Emočních rovnicích

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss