Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Kde bude lidstvo za 1000 let?

1000-let

V roce 1893 Americký národní patentový úřad oznámil, že už žádné nové vynálezy nepřijímá, protože vše již bylo objeveno. Opravdu bych si přál člověka, který toto prohlásil, osobně vzkřísit a ukázat mu dnešní svět.

Někteří lidé si stále myslí, že skutečné je jen to, co vidíme. Že život je prostě takový, a jiný už ani být nemůže. Tato mýlka vždy mátla člověka, co je lidstvo lidstvem.

Žijeme v představě, že to, co vidíme, je opravdové. Oko a pocit se staly hlavním posuzovatelem pravdy. Historie nám jasně ukazuje, že největší vynálezy přišly po roce 1893 a posunuly lidstvo řádně kupředu. Ty největší vynálezy jsou teprve před námi.

Nenechejme se proto uchlácholit nevzdělaným mozkem, že svět, jak ho právě vidíme, je konečnou stanicí života. Že právě mnoho zla, nepochopení, chudoby, válek, chamtivosti, náboženské nevyrovnanosti, ekologického barbarství, vztahové chudoby a depresí je život ve své nejvyšší formě. Opak je pravdou. Jsme teprve na počátku lidského vývoje.

Důkaz je jasný. Podívejte se kolem sebe a položte si otázku: Kolik věcí k poznávání nabízí svět a vesmír a kolik jsem jich doposud poznal já? A kdyby měly zůstat nepoznané,  proč a pro koho by vůbec existovaly?

Bylo by přece nesmyslné naplnit Zemi i vesmír vším možným hodným objevování a přitom nedovolit člověku, aby to objevil.

Rád bych nyní poukázal na několik oblastí, kde lidstvo jistě vykoná obrovský pokrok a v roce 3000 bude kroutit hlavou v údivu, jak v té naší době mohl vůbec někdo žít. Jak lidé mohli být tak hloupí a klanět se nějakému božstvu a uznávat náboženské papaláše a svaté. Jak mohli vládcové světa přihlížet vraždění současníků? Jak mohl existovat nedostatek na planetě, která má nevyčerpatelné zdroje všeho?

Učitelé historie budou vykládat dětem, jaká to vlastně byla doba, která s sebou nesla tolik příkoří, smrti, bolesti, depresí, rozvodů, potratů a neúcty ke všemu.

Tak v roce 3000 se zmenší množství používaných jazyků. Převládne jeden světový a lidstvo dá přednost komunikaci před národními zvyky. Stále ještě budou existovat národní jazyky, ale všichni budou schopni se dorozumět v jazyce jednom. Maximální komunikace uvolní cestu k nevídanému pokroku a výměně poznání.

Peníze ztratí svoji hodnotu a budou mít pouze informační charakter. Lidé se naučí pracovat pro radost díky uplatňování talentu. Již nebude vidět otrávené pracující. Společnost bude překypovat nadšením a organizační struktury se budou vytvářet samovolně díky univerzálnímu zákonu lidského vědomí. Budou sice existovat psané zákony, ale nebude zapotřebí se do nich dívat.

Hranice mezi národy zaniknou. Clo a měny pozbudou platnosti. Volný obchod a svoboda budou mít větší váhu, než národnostní spekulace a řízení. Všichni se budou pohybovat volně a budou zcela svobodní. Lidstvo se naučí žít společně v míru a nikdo nebude mít zapotřebí se dopouštět zla.

Mezilidské vztahy se posunou na zcela novou úroveň. Každý bude vzdělaný v oblasti své psychiky. Bude vědět, jakou sílu má mozek, a jak jej může řídit. Nevysvětlitelnost deprese bude překonána, a i když mnoho lidí zahyne žalem, lidstvo pochopí sílu mozku a zcela jej ovládne. Hlavními emocemi bude láska a součinnost, vnitřní harmonie a klid. Díky pochopení síly společenského vědomí lidé přestanou myslet negativně a nepřátelsky a posunou se k celkovému pohodovému stylu soužití.

Náboženství zanikne ve všech svých formách. Lidstvo již nebude tápat v oblasti neviditelného světa a nebude mu přisuzovat božskou sílu. Bude mu jasné, že vesmír nemohl vzniknout jen tak a že za jeho výtvorem musí stát geniální inteligence. Díky vymizení negativity a zla se otevřou nové možnosti poznávání neviditelného a každý mozek pochopí podstatu všeho stvořeného. Už proto nebude zapotřebí žádných zprostředkovatelů víry, ani válek za pravého Boha.

Odhalení síly mozku. Jak víme, dnes lidé využívají svůj mozek z 10%. Už jenom tento fakt popírá evoluční teorii vývoje lidstva. Ta totiž předpokládá, že vše, co se vyvine, je dáno silou potřeby. Není proto možné, aby se vyvinulo více, než je zapotřebí. Za vytvořením lidského mozku stojí větší záměr a lidstvo má zatím ty největší objevy před sebou. I hlupáci mají stejně výkonný mozek jako géniové. Jako by někdo umístil do lidské hlavy výkonný počítač, aby něco nepopsaného a velikého monitoroval. Nikdo na světě zatím tento počítač nenapodobil. V roce 3000 již lidé budou umět tento stroj ( mozek) zcela ovládat a pochopí jeho sílu i podstatu. S pomocí výkonných procesorů odhalí jazyk mozku, který používají neurony mezi sebou  a vznikne první umělý mozek. S tímto objevem ale dojde k prvnímu umělému vytváření z ničeho a ovládání hmoty, která bude poslouchat na slovo.

Programování DNA. S rozluštěním práce mozku dojde i k rozluštění kódu DNA. Tím si lidstvo zajistí odhalení podstaty všech nemocí a veškeré nepříjemnosti spojené s tělem budou ihned a bezbolestně odstraněny. Bude odhalena příčina smrti a tělo se na přání jednotlivce stane lehce programovatelnou jednotkou. Ukončení a oživení těla bude jednoduchým úkolem ovládání hmoty. Tento objev se stane finálním mezníkem církve, která po tisíciletí utvrzuje lidi v tom, že smrt je spravedlivým trestem od Boha. Tvrdí, že díky pádu Adama a Evy v ráji musela na Zem přijít smrt a že jedinou cestou, jak uniknout smrti a peklu, je přes Ježíše Krista, jako syna Stvořitele. Ovládnutím smrti přes DNA se jasně ukáže, že smrt není trestem a že církevní učení bylo položeno na nepravdivých předpokladech.  

Výroba energie. Jakékoliv spalování již bude patřit do prvobytně pospolné společnosti. Plamen bude využíván pouze k radosti opékaní buřtů. Jaderné ani uhelné elektrárny nebudou. Na vytápění celých měst bude stačit pár gramů antihmoty či rozklad rovnovážných stavů prostoru. Této tematice se děti ve školách budou nejvíce smát, podobně jako se my dnes smějeme prvním automobilům či letadlům. Obrovské komíny chrlící tuny popílku se stanou konečně zapadlou historií. 

Doprava a cestování. Díky novým vynálezům v oblasti antihmoty a rozkladu prostoru se otevřou nové možnosti létaní mimo planetu. Již neuvidíte rakety, z nichž šlehá dlouhý plamen. Vše budou tiché stroje, které se dokážou dostat na oběžnou dráhu během několika vteřin. Nebude žádný div dát si kávu na Měsíci, či obdivovat nádheru Saturnových prstenců. Cestování a poznávání se stane hlavní náplní.

Když to tak píšu, moc bych si přál tuto dobu zažít. Trápím se tím, jak jsou dnes lidé barbarští, a spokojují se s depresí a negativitou místo toho, aby hledali radost a pohodu. Utěšují se samomluvou, že deprese i žal je normální životní stav. Toto myšlení však postupně povede lidstvo do propasti. Za několik let nebude největší hrozbou rakovina a AIDS, ale smrt žalem, sebevraždy a pobláznění samotou. Novodobý mor zahubí miliony a žel jedině tak se lidstvo zastaví a spojí k vytvoření nového věku.

Ať už se dnes lidstvo chová, jak chce, musí to tak být. Právě největší kolaps přivede planetu k novému odhalení smyslu života, který povede k objevům, o kterých jsem psal.

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss