Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Pěstounská péče

napsal: Kolektiv

Máte chuť pomoci dítěti umístěnému v ústavní péči, chcete pořídit vašim vlastním potomkům brášku nebo sestřičku, třeba jen na krátký čas? Chcete vidět dětský úsměv patřící jen vám? Staňte se pěstounem. Vaši pomoc potřebuje stále hodně dětí, které musí trávit nejhezčí část života v ústavní péči, a moc touží po rodinném kruhu.

Pěstounská péče – charakteristika

Pěstounská péče je po adopci druhou nejčastější formou náhradní rodičovské péče o dítě. Je do ní svěřováno dítě, které není právně volné, což znamená, že na rozdíl od adopce se nestanete právoplatným rodičem svěřeného dítěte. Pěstouni nemají stejné pravomoci jako rodiče a mohou zastupovat svěřené dítě pouze v běžných situacích. Jeho zákonnými zástupci jsou nadále rodiče, pokud nebyli zbaveni svých rodičovských práv. Děti v pěstounské péči se mohou i nadále stýkat se svými rodiči.

Pěstounská péče – funkce

Je-li dítě právně volné a zdravé, je ideální k adopci a většinou se v ústavu moc dlouho neohřeje. Jenže ústavy jsou plné dětí, které tyto podmínky nesplňují, ale rodinné zázemí potřebují ke své spokojenosti stejně jako všechny děti. Nejčastěji  jsou do pěstounské péče umísťovány právě děti, které jsou nějakým způsobem hendicapovány, a to buď díky zdravotnímu či právnímu stavu, odlišnému etniku nebo jsou již odrostlejší.
Pro tyto děti je svěření do pěstounské péče řešením, jak získat milující rodinu. Pro vývoj a psychickou pohodu dítěte je maminka s tatínkem zkrátka  nenahraditelná, byť nejhodnějšími „tetami“ v ústavu.

Jak se stát pěstounem

Pěstounem se může stát každý, kdo má v srdci hodně lásky pro dalšího člena rodiny a dostatek odvahy vzít si do péče dítě, které nebude po právní stránce zcela jeho.Tyto podmínky jsou sice nejdůležitější, ale ne jediné, které musí zájemce o pěstounskou péči splňovat. Chcete-li se stát pěstounem, musíte si podat žádost na příslušném obecním úřadě a nechat se prověřit po zdravotní i sociální stránce, zda jste vhodným adeptem na pěstounskou péči.

Peněžní pomoc

Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte svěřené do pěstounské péče. Nezletilé dítě, které je v péči pěstouna, má nárok na příspěvek na úhradu  potřeb dítěte, který je vyplácen pěstounovi. Pěstoun od státu dostává za svou péči o dítě přiměřenou peněžní odměnu a má nárok na jednorázový příspěvek při převzetí dítěte do péče.

Několik  slov závěrem

Je sice těžké žít s vědomím, že milované dítko ve vaší (pěstounské) péči vás dříve či později může opustit, ale pokud uděláte dítě šťastné alespoň na pár měsíců nebo let, které nemusí strávit v ústavu, je to odměna, za kterou i ta bolest z odloučení stojí. Vždyť to děláte jen a jen pro jeho spokojené dětství, nezkalené vzpomínkami na Vánoce v ústavu, ale zanecháte v něm krásné vzpomínky na Štědrý den u rodinného krbu (i když  možná jen dočasného).

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss