Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Rozvod manželství a výživné


Výživné a jeho vymáhání

vyzivneJednou z nejpalčivějších otázek při rozvodovém řízení, které zahrnuje děti, je vyživovací povinnost. Ten, kdo platí výživné, se často domnívá, že nařízená částka je příliš vysoká a že peníze nejsou využívány ve prospěch dítěte. Opatrovník se někdy domnívá, že potíže spojené se  získáním výživného nestojí za námahu, nebo má naopak absolutně zkreslené představy o jeho výši. Oba rodiče by si měli uvědomit, že dítě má zákonné právo být finančně podporováno, bez ohledu na to, zda jsou rodiče svoji nebo ne. 

Každý stát má své vlastní směrnice o vyživovací povinnosti, které stanovují spravedlivou částku, která má být jako výživné placena. Při stanovení výše výživného se berou v úvahu tyto skutečnosti:

  1. potřeby dítěte: jídlo, oblečení, přístřeší
  2. solventnost rodičů – každý rodič musí přispívat na výživu dítěte podle míry své solventnosti a to ne jenom jeden!
  3. životní standard – neměl by se změnit životní standard dítěte a berou se v potaz výdaje dítěte

Výživné se obvykle platí do té doby, než dítě dosáhne zletilosti. Ta nastává v okamžiku, kdy je dítěti 18 let, v případě, že studuje, je odložena až do věku 21 let. Invalidním dětem může být výživné vypláceno po dobu neurčitou. Platba výživného může skončit dříve v následujících případech:

  1. zrušení opatrovnictví
  2. sňatek dítěte
  3. vstup dítěte do armády
  4. dítě se odstěhuje a žije samostatně
  5. úmrtí dítěte
  6. dítě je prohlášeno soudem za soběstačné

Takže co dělat, když váš bývalý neplatí? Jestliže nedostáváte výživné a nic s tím neděláte, nikdo jiný to za vás dělat nebude. Jestliže nedostáváte výživné, je na vaší odpovědnosti začít s prvními kroky, jak ho získat. Obraťte se na právní kancelář, urgujte otce či matku dítěte apod.

Každý rodič by si měl zároveň uvědomit, jaké jsou možnosti toho druhého. Pokud vás rozvodové řízení a dohoda o výživném teprve čeká, zkuste se raději jako lidé domluvit. Nejvíce vaším rozvodem trpí právě děti, a to nejen po stránce materiální, ale i psychické. Mnohé ženy se snaží získat na výživném co nejvíce, ale zapomínají zvážit, zda jejich bývalý partner vůbec takové finanční prostředky má. Stanovením přiměřené výše výživného zamezíte jeho neplacení v budoucnosti. 

Přečtěte si také:
Rozvod manželství, ano nebo ne?

Desatero rozvodové komunikace
Praktický průvodce rozvodem

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss