Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Za jak dlouho mohu být milionářem?

„Jediné místo, kde úspěch předchází výsledek, je ve slovníku.“ Vidal Sassoon

Ať se nám to líbí nebo nelíbí, tento svět je založen na penězích. Jejich vývoj byl dlouhý a díky jejich neustálému rozvoji žijeme dnes v době, která nabízí neskutečné možnosti. Můžeme nakupovat i prodávat na celé planetě, čímž se do všech koutů světa dostává zboží doposud nevídané ani ochutnané.

Tyto neomezené možnosti máme pouze díky správnému fungování peněz. Nemohli byste nic, než dojit svoji krávu a žít ve své malé vesničce, pokud byste neměli k dispozici své peníze.

Peníze po celou dobu svého rozvoje sehrávaly úlohu při poměřování hodnoty poskytovaných služeb a zboží. Lidé se jednoduše potřebovali přestat handrkovat na trhu a stále přemýšlet, zda je cena jelena jiná než cena divokého kance. Zavedli si proto mezi sebou jiná měřítka, která vždy byla s to popsat kvalitu, dostupnost a žádanost daného produktu, či služby.

S rozvojem obchodu a komunikace musely i peníze měnit svoji tvář. Národní měny ztrácely svoji důležitost a stále rostla potřeba najít platidlo, které by bylo vhodné pro co největší počet lidí. Lidé prostě hledali možnost, jak si mezi sebou vyměňovat své služby nezávisle na své národní příslušnosti.

Postupným sjednocováním měny dochází k většímu rozvoji mezinárodního obchodu a důležitost peněz ještě více roste. Kdokoliv dnes může jet na druhý konec světa pouze se svojí kreditní kartou. Nepotřebuje s sebou vozit zásobu jídla, svůj dům, auto ani pití. Někdo jiný ho tam odveze, nasytí, pobaví, a zase přiveze zpět. Díky penězům můžeme kdekoliv a s kýmkoliv cokoliv dělat. Úžasné, že ano? Peníze se tak stávají mocným nástrojem poměřování a otevírají cestu k novému životnímu stylu pro celou planetu.

Má to však jeden háček. Na vše, co děláme, nám patřičné organizace dávají povolení a to po absolvování určité průpravy, nebo školení: Povolení k řízení auta, k podnikání, k vykonávání určitých povolání. Jak zacházet účelně se svými penězi nás ale nikdo neškolí ani nepoučuje. Kvůli tomuto společenskému defektu se peníze postupně stávají hrozbou.

Je proto zapotřebí změnit přístup. Skoro 2000 let bylo lidem vtloukáno (např.) církví do hlavy, že kořenem všeho zla je milování peněz. Chudí byli dáváni za příklad a bohatství nebylo v náboženských kruzích vítáno ani vyhledáváno. Pak později přišli komunisté a jasnými hláškami, že všechno patří všem a  bohatí do společnosti nepatří, opět mařili prospěšnou sílu peněz.

Není proto žádný div, že dnešní člověk ve své hlavě stále nosí jistý odpor a strach k penězům a i když cítí, že jsou potřeba, nemá odvahu a sílu oddat se vytváření hojnosti.

To se ale musí změnit. Společnost potřebuje zaujmout nový postoj k osobním financím. Lidé se musí naučit finančním zákonitostem, jinak ve světě, který je zcela postaven na financích, nemohou radostně žít.

Jak se ale naučit vytvářet své osobní bohatství a využívat sílu peněz ke svému prospěchu? Dnes se společně podíváme na sílu, kterou v sobě skrývá jedna koruna, a na to, za jak dlouho s její pomocí mohu být milionářem.

Každá koruna je takové malé semínko, které nám může přinést další. Když ji ale vyhodíme, nic nám nepřinese. Podívejme se na malý příklad. Jedna koruna je schopna se rozmnožit na milion při úroku 10% za 145 let. Pokud ale budeme odkládat každý den jednu korunu, tak při stejném úroku dosáhneme jednoho milionu již za 56 let. Stačí pouze každý den dávat na svůj účet jednu korunu a nic z něj během let nevybírat. Kolik znáte ve svém okolí milionářů v 56 letech? Že by neměli korunu denně navíc?

Ve financích se tomuto finančnímu triku říká složené úročení. Prostě necháte peníze na svém účtu, ať se samy množí. Rozmnožení nazýváme úrok – ten na účtu ponecháte společně s investovanými penězi, aby přinesl další výnos a tak dále rok po roku. Díky této funkci můžete z jedné koruny denně mít při 10% úroku 2,7 milionu korun ve svých 66 letech a nemusíte pro to nic dělat.  

Asi namítnete, že se vám nechce tak dlouho čekat. Jistě, tak se pokusíme celý proces trochu urychlit a budeme na účet dávat více. Třeba deset korun denně. To si jistě každý může dovolit. Deset korun denně při úroku 10% vás přivede k milionu za 34 let. Kdybyste byli finančně gramotní a začali svým dětem spořit hned od narození a pak je vedli k tomu, aby své peníze neutrácely, tak již ve 34 letech budou milionáři. Ale ani pro vás není pozdě. Můžete spořit více a k milionu se dostanete také. Odkládáním 5000 měsíčně se můžete stát milionářem již za 10 let.

Každý utrácíme mnoho za zbytečnosti, aniž bychom si uvědomili, že každá vyhozená koruna je zmařeným semínkem, které má moc nám přinést bohatství a finanční nezávislost.

Nechtějme proto všechno hned. Odkládejme si a investujme do dobře zvolených investičních fondů. Najděme si finančního poradce, který nám s penězi pomůže. Namísto stresu, že jednou nebudete s to splácet své dluhy, si raději zvolte postupné bohatnutí, které vám přinese klid nejen pro dnešek, ale i pro budoucnost.

Připravili jsme pro vás seminář „Jak rozvinout smysl pro bohatství“.

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss