Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Žádost o rozvod – formulář

Chcete poradit s rozvodem? Přečtěte si Jak přežít rozvod

Sepsání žádosti o rozvod je jedním ze základních kroků, který musíte pro realizaci rozvodu manželství učinit. V předchozím článku „Žádost o rozvod“ jsme vám přinesli několik praktických rad k tomu, co všechno by vaše žádost měla obsahovat v závislosti na tom, jaké manželství rozvádíte. V dnešním článku vám přinášíme vzor žádosti o nesporný rozvod, do které potřebné osobní údaje doplníte.

Žádost o rozvod – formulář:

DOPORUČENĚ

Okresní soud v MĚSTO

ADRESA

 

Žalobce:      JMÉNO ŽALOBCE/KYNĚ, nar. dne XX.YY.XXXX, trvale bytem MĚSTO, adresa pro doručování MĚSTO

 

Žalovaná:      JMÉNO ŽALOVANÉ/HO, rozená JMÉNO, nar. dne XX.YY.XXXX, trvale bytem MĚSTO

 

 

Návrh na rozvod manželství

nesporný, smluvený rozvod

( dle ust. § 24a zákona o rodině )

 

D v o j m o

Přílohy:

  1. oddací list ze dne DATUM
  2. rodné listy dětí
  3. soudní poplatek je zaplacen vylepením kolku Kč 1000,– na tomto návrhu

 

Okresnímu soudu v MĚSTO

 

I.

Dne XX.YY.XXXX jsme uzavřeli manželství na Městském úřadě MĚSTO. V roce XY se nám narodil syn JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE a v roce XY se nám narodil syn JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE. Oba jsme státními příslušníky České republiky.

 

Důkaz:

– oddací list

– rodné listy dětí

 

II.

Manželství jsme uzavřeli po krátké známosti. Již od počátku naše manželství vykazovalo znaky nefunkčnosti. Povahové a zájmové nesoulady, které se postupně zvětšovaly,…DOPLŇTE DŮVODY ROZPADU VAŠEHO MANŽELSTVÍ…

III.

Žalovaná s rozvodem souhlasí a k návrhu na rozvod se připojuje. Zároveň s touto žádostí o rozvod jsme podali k Okresnímu soudu v XY žádost o schválení dohody matky a otce o úpravě poměrů nezletilého JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, nar. dne XX.YY.XXXX, trvale bytem MĚSTO, a nezletilého JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, nar. dneXX.YY.XXXX, trvale bytem MĚSTO po rozvodu manželství dle ust. § 26 odst. 3 zákona o rodině.

 

IV.

Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky ustanovení § 24a zákona o rodině jsou v našem případě splněny, a navrhuji proto, aby soud vydal tento

 

r o z s u d e k :

Manželství uzavřené mezi žalobcem JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽALOBCE a žalovanou JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽALOVANÉ dne XX.YY.XXXX před Úřadem městské části MĚSTO se rozvádí.

 

V Praze dne

 

 

NEZAPOMEŇTE, ŽE POD NÁVRHEM NA SMLUVENÝ ROZVOD MUSÍ BÝT UVEDENY PODPISY VÁS OBOU.

______________________________________________________________

 

 

Další potřebné formuláře a praktické informace k rozvodu manželství naleznete v příručce, která nese název „Praktický průvodce rozvodem“ a kterou naleznete na stránkách www.rozvod-manzelstvi.cz.

 

Přečtěte si také:

Desatero rozvodové komunikace

5 největších rozvodových zabijáků

 

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss