Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Základní pravidla úspěšného vyjednávání

Ve škole nás sice všechny učili, kolik obyvatel má Brazílie, zapomněli nám však říci, jakým způsobem vycházet s lidmi. Každý den přicházíme do kontaktu s lidmi ať už ve sféře pracovní či osobní. Přesto, že existuje mnoho příruček jak vytvářet příjemné vztahy, mnozí z nás se na veřejnosti chovají neurvale, jsou na sebe nepříjemní a místo pochvaly a empatie rozdávají nadávky a posměšky. Zopakujte si tedy základní pravidla získávání přátel podle D. Carnegieho:

 1. Nikdy nikoho nekritizujte, neodsuzujte a nestěžujte si.
 2. Poctivě a upřímně oceňujte druhé
 3. Vzbuďte v druhých naléhavou chuť daný úkol vykonat
 4. Opravdově se zajímejte o druhé
 5. Dejte druhému najevo, že si uvědomujete jeho osobní důležitost, a udělejte to upřímně.
 6. Ukažte druhým, že respektujete jejich názory.
 7. Když řešíte sporné situace, začínejte přátelsky.
 8. Veďte druhé hned od začátku ke kladným odpovědím.
 9. Přesvědčte druhého, že nápad vznikl v jeho hlavě.
 10. Předpokládejte, že druzí jsou charakterní.
 11. Na chyby druhých upozorňujte nepřímo.
 12. Než začnete někoho kritizovat, hovořte nejdříve o vlastních chybách.
 13. Přikazujte otázkou namísto přímých rozkazů.
 14. Umožněte druhým, aby si zachovali svou tvář.

Pokud s výše zmíněnými pravidly teprve začínáte, vezměte vždy pouze jedno pravidlo a trénujte jeho uplatňování v reálu. Začněte více přemýšlet nad svým chováním v „automatických situacích“ jako je placení u pokladny v supermarketu nebo zdravení. Buďte sebekritičtí a ze svých chyb se poučte. Slibte sami sobě, že prostě budete na své okolí, byť jen o trochu, milejší.

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss