Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Žijeme v duchovním pravěku

V době průmyslové revoluce se mnozí domnívali, že je lidstvo na konci technického pokroku. Stejně tak v době Newtona by nikdo netušil, že přijde Einstein. V roce 2007 si lidstvo hrdě dává přezdívku moderní a vyspělé společnosti. Ale doopravdy tomu tak je? Když opominete veškeré technologické vymoženosti, které nám svět nabízí, lidstvo je teprve na začátku svého emocionálního a psychického vývoje. V oblasti využívání naší hlavy je lidstvo v pravěku. Zde jsou jasné ukazatele nízkého stupně vývoje dnešní civilizace.

Neznalost příčin nerovnováhy lidského jedince

Ať již mluvíme o krátkodobé špatné náladě, úzkostech, strachu či dlouhodobé těžké depresi, lidstvo se do dnešního dne nenaučilo pracovat s mozkem, jako výrobcem všech myšlenek, které mají zásadní vliv na psychiku lidského jedince. Výsledkem jsou stamiliardy za prodaná antidepresiva, hromadné sebevraždy, nemoci způsobené dlouhodobým stresem a celkově neklidná atmosféra ve společnosti.

Absolutní rezistence jedince ve společnosti

Dnes nalézáte pomoc, synergii a pozitivní smýšlení o druhých ojediněle. Ve společnosti převládá rezistentní chování, nenávist, závist, negace. Díky tomu, že lidé nemají pořádek ve vlastním životě, nezbývá jim kreativní energie pro ostatní. Místo synergie přichází hrubost, netolerance, izolace a sobectví.

Nerespektování stáří

Kromě absolutní rezistence lidstvo nerespektuje stáří. Odkládá použité na skládku dějin a nikoho ani nenapadá, že jednou stáří přijde i na ně. Místo uznávání starých přichází zesměšňování, nesnesitelné životní podmínky a osamocení. Hodnota stáří jako moudrosti života je zatlačena za zdi plesnivého domova důchodců. 

Neschopnost vychovávat děti

Na každý stroj či úřední úkon potřebujeme potvrzení a průkaz. Nového lidského jedince však může vychovávat každý. Výsledkem jsou nesprávně vychovaní, týraní, v neposlední řadě zneužívaní jedinci, kteří ve většině případů opakují neúspěšný život svých vychovatelů.

Závislost na externích zdrojích potěšení

Nikdo dnes nehledá zdroj pozitivní energie uvnitř sebe sama, máme přece k dispozici externí zdroje dobré nálady. Hledáme uspokojení v každodenním sledování televize, drogách, alkoholu, cigaretách, násilí, nákupech, sexu. To nám však přináší pouze krátkodobé uspokojení a díky tomu se stáváme lidskými otroky naší vlastní hlavy a dožadujeme se externího uspokojení stále znovu. Místo hledání vnitřní duchovní síly se od pondělí těšíme na pátek, v sobotu vstáváme s kocovinou a v neděli propadáme do odpoledních depresí z pondělní šichty.

Existence náboženských celků

Každá lidská bytost hledá odpověď na základní otázku bytí a existence, málokdo odpovědi zná. Mnozí dodnes věří sochám, otčenášům a peklu. Nikdo dnes nepoukazuje na zastaralost smýšlení o existenci světa a nenabízí lidstvu novou cestu pochopení mise každého z nás. Nastává tak období náboženského chaosu a ztráty moci církve.

Neznalost vzájemné závislosti

Každý lidský mozek je v neustálé interakci s ostatními. To, jak se dnes cítíte, z určité míry závisí také na tom, jací jsou vaši kolegové v práci, sousedé, lidé v okolí, kde žijete. Jak se dnes oni cítí a jaké myšlenky u nich převažují. Každý z nás je součástí lidské sítě a druhé ovlivňuje. Tak vzniká kolektivní vědomí, které je cítit na každém kroku. Jen si zkuste v pondělí udělat neděli a v pátek pondělí. Nebudete toho schopni a budete se cítit špatně. Hromadné negativní smýšlení vytváří další negace i u jedinců, kteří v daný moment smýšlí pozitivně. Opačný vliv (přeladění negace na pozitivní) je z výzkumů dokázán. Jen je málo jedinců, kteří svým kladným myšlením ovlivňují společnost k dobrému.

To, jak je dnes společnost vyspělá, budu vždy posuzovat podle její míry synergie a kladného smýšlení. Nikoliv podle toho jak silným signálem je pokrytá a jak rychle se dostane z místa A do místa B.

Až jednoho dne každý bude tím kým chce dlouhodobě být, bude dělat to, co má rád, a bude přínosem pro druhé, posune se zdánlivě moderní a vyspělé lidstvo z pravěku zase o krůček dále.  

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss