Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Životní situace, které vás mohou finančně zničit

napsala: Lenka Černá

Napadlo vás někdy, že ve stáří nebudete mít na jídlo? Děsivá představa, že? Jak ukazují americké průzkumy, lidé odcházejí do důchodu s úsporami ve výši 2000 USD, tedy prakticky bez ušetřeného dolaru. Kam se jejich peníze během života poděly? Jistě, celý život poctivě pracovali, platili penzijní pojištění a šetřili. I když nám dnes může být krajně nepříjemné si takový životní stav představit, každý z nás se může ocitnout v mezní finanční situaci. Současný státní systém (a nejen český) totiž není schopen jedince zajistit tak, aby mohl být v důchodovém věku na stejné životní úrovni, na jaké byl během produktivního věku. Domnívám se tedy, že je lepší se na státní podporu nespoléhat a vzít svoji finanční situaci do vlastních rukou.

Během naší životní cesty existují mezníky, které mohou naši finanční situaci negativně ovlivnit. Dnes vám přináším ty nejzásadnější z nich, abyste se jich mohli v budoucnosti vyvarovat:

Nesprávné ukončení pracovního poměru

Změna zaměstnání je na třetím místě v žebříčku nejvíce stresujících životních událostí. Neradi měníme zaměstnavatele a v případě, že musíme pracovní poměr ukončit, obáváme se jeho reakce. Někdy jsme pracovní poměr nuceni ukončit a dochází tak k další stresující situaci – dvouměsíční výpovědní lhůta a právo na tříměsíční odstupné. Mnozí z nás pod nátlakem podepisují ukončení pracovního poměru bez odstupného a přicházejí tak o velké množství peněz. Osobně jsem zažila vyhrožování jednatelem společnosti typu: „Když nepůjdeš, dáme ti hrubé porušení pracovní kázně a neškrtneš si“ . Pokud se nenecháte zastrašit a budete chytří, můžete i takovou situaci ustát. Stačí například, když si takový manipulativní a zákon porušující rozhovor s nadřízeným nahrajete (dnes má tuto funkci každý telefon) a předáte nahrávku právníkovi.

Manželství bez předmanželské smlouvy

Do manželství vstupujeme většinou z upřímné lásky a touhy sdílet celý život  se svým vyvoleným. Avšak více než polovina z nás se rozvede. Rozvod však nemá dopad jen na naši psychiku, velký vliv má i na naši peněženku. Pokud jeden z partnerů vydělává více peněz a neuzavřel s drahou polovičkou předmanželskou smlouvu, při rozvodu vždy ztratí. Konkrétně polovinu všeho, co po svatbě finančně vyprodukoval. Někdy to mohou být desetitisíce, někdy desítky milionů, finance z podílů ve společnostech, akcie, nemovitosti, auta. Pokud chcete do manželství vstoupit a cítíte, že by vám eventuálně hrozila finanční újma, nebojte se navrhnout drahé polovičce předmanželskou smlouvu. Bere si vás přece kvůli tomu, jaký/á jste, nikoliv kvůli penězům. A pokud narazíte na odpor, zamyslete se ještě jednou, zda má svazek reálný základ. Vstup do manželství je nejen vyjádřením lásky, je hlavně reálným, zásadním a zodpovědným krokem dvou dospělých lidí.

Soužití bez manželství

Pokud se dnes každé druhé manželství rozvede, jistě existuje velké množství párů, které žijí tzv. na hromádce. Po negativní zkušenosti již nemáme chuť znovu okusit „svátost manželství“, a tak spolu žijeme „bez papíru“. Zamysleli jste se však nad tím, co by způsobilo úmrtí vašeho partnera? Pokud má váš partner nezletilé děti, veškerý jeho majetek by náležel jim (jejich opatrovníkovi, který by měl celou záležitost na starost). Dědický zákon dokonce říká, že není možné podíl dětí do doby jejich zletilosti ani nijak omezit. V případě zletilých dětí již může váš protějšek podíl dětí omezit ve váš prospěch, musí to však učinit za účasti notáře formou závěti. Pokud jste tedy dnes v pozici „přítele/kyně“ , myslete na vaše závěti, a také na dopady otcovství (mateřství) vašeho partnera. Veškerý majetek a finance, které dnes totiž máte společné, patří z poloviny jeho dětem (rodičům), pokud partner neurčil jinak. Nezapomínejte také na svůj podíl ve společné firmě. Společenská smlouva určuje, zda se podíly dědí či přecházejí na další společníky ve firmě. V případě, že se dědí, mají potomci zesnulého nárok na podíl ve firmě, který mohou chtít za účelem zisku prodat apod. V mnoha případech to znamená konec jinak výdělečné firmy a bankrot zůstávajícího podílníka, partnera zesnulého, který je ze zákona povinen podílníky vyplatit.

Nesprávně stanovené výživné

Pokud jste před rozvodovým řízením a čeká vás výměr alimentů, dbejte na jejich správné vyměření. Jak se ukazuje, většina žen po rozvodu ztrácí svoji životní úroveň. Protože jsou děti v jejich péči, starají se o jejich rozvoj, ale platby na děti nepokrývají jejich životní potřeby. Pokud jste v pozici platiče alimentů, platí pro vás stejné upozornění. Znám případy, ve kterých byly alimenty vyměřeny na základě domněnky „Až se vám firma rozjede, určitě budete vydělávat hodně“. Daný měl platit vysoké alimenty i přesto, že mu to jeho finanční situace nedovolovala. 

Dědictví po rodičích

Dědictví bývá v mnohých rodinách zápalným momentem pro rodinné hádky ústící v mnohaleté odloučení členů a nenávist sourozenců. O dědictví je dobré v rodině mluvit a také v pozici rodiče činit rozumná rozhodnutí. Dělit spravedlivě a jasně. I když se sourozenci milují, nespravedlivé rozhodnutí je může odloučit a způsobit dlouholeté otazníky. Pobavte se tedy s rodiči, jak hodlají dědictví řešit a zda o tom mají písemný záznam (dbejte na notářské ověření).

Zdají se vám tyto řádky morbidní a zvedají vás ze židle? Věřte, že mnoho z nás řeší dědictví v době nejbolestivější, po ztrátě blízkého. Bohužel však v tomto momentě může přijít další rána – nejasně napsaná, nespravedlivá nebo žádná závěť, která nás může stát nejen roky trvání dědického řízení před soudem, ale ve finále i obrovské množství peněz, na které máme nárok.

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Zvyšte si finanční inteligenci pomocí našeho koučinkového programu

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss