Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Domácí násilí – týká se i vás

napsala: Hanka Janoušková

Domácí násilí je jev, o kterém se v dnešní době často mluví a na který naše společnost začíná v posledních letech více upírat svou pozornost. I přesto jsou ale v povědomí lidí zakořeněné určité mylné představy o tom, co domácí násilí je, jak se projevuje, jak vzniká a koho postihuje. Mnozí si také nejsou jisti, jak by se k případu domácího násilí měli postavit. Je to soukromá záležitost páru, nebo věc, do které by se mělo vložit okolí?

Abychom si ujasnili, co domácí násilí je, uvedeme si jeho základní charakteristiky:

  1. domácí násilí se odehrává mezi blízkými osobami;
  2. má dlouhodobý charakter;
  3. útočník a oběť si nemění role;
  4. je to kombinace fyzického a psychického násilí;
  5. odehrává se převážně v soukromí;
  6. stupňuje se – nabývá na četnosti a intenzitě;
  7. rozumí se jím zpravidla násilí mezi partnery, v širším pojetí sem patří
    i násilí páchané na dětech, seniorech a fyzicky nebo mentálně handicapovaných osobách

Z výše uvedeného snad vyplývá, že za domácí násilí se nedá považovat spor partnerů, i když při něm jedna i druhá strana evidentně psychicky trpí. Psychické násilí, jako součást domácího násilí, je zaměřeno pouze na jednoho z partnerů s cílem poškodit ho. Patří sem např. situace, kdy jedna osoba druhou záměrně a bezdůvodně slovně napadá, vyčítá jí maličkosti, ponižuje ji, citově vydírá, omezuje její svobodu rozhodování, vyhrožuje jí fyzickým násilím nebo i smrtí. Za domácí násilí se také nedá považovat situace, kdy se partneři napadají vzájemně. Při domácím násilí se role útočníka a oběti nemění.

Možná je vám nyní jasné, zda jste nebo nejste obětí domácího násilí, případně zda nějakou oběť domácího násilí znáte. Jestliže si nevíte ve své situaci rady, poraďte se v některém z intervenčních center. Jejich seznam s kontakty naleznete např. v příručce „Domácí násilí„, kde se mj. dozvíte i to, jak se v situaci domácího násilí zachovat, ať už se týká vás samotných nebo osoby, která je vám blízká.

Přečtěte si také:

Domácí násilí: Příručka pro každého, koho se domácí násilí týká

 

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss