Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Proč drogy tolik lákají?

napsala: Lenka Černá

V roce 2007 se v Čechách „zkonzumovalo“ 15 tun drog v celkové hodnotě 6,5 miliardy korun. To je vysoké číslo, a jistě nutí k zamyšlení. Jak je možné, že 22% Čechů má zkušenost s drogou – při takové osvětě? Když všichni víme, jak jsou drogy škodlivé, proč se s nimi mnozí zaplétají?

Zákony jsou k ničemu

Můj kamarád vyrůstal a studoval v Holandsku. V zemi, kde jsou lehké drogy jako marihuana povoleny a můžete si je zakoupit a požít v kavárně k tomu určené. Mnozí se domnívají, že snadnější dostupnost vede k častějšímu užívání lehkých drog. Dlouhodobé statistiky však ukazují, že Holandsko má s užíváním drog výrazně menší problémy než ostatní země, ve kterých jsou lehké drogy zakázány. Proč? Jak řekl můj kamarád, když to může každý, není to přece tak lákavé. „Huliči“ u nich na střední škole nebyli za frajery, jak je tomu v českých krajích. Díky dlouhodobě negativním účinkům marihuany patřili mezi ty méně rozumné, kteří jsou pořád mimo. Domnívám se, že stejně je tomu u tvrdých drog. To, že je budeme zakazovat a vytlačovat na okraj společnosti, stejně nepomůže. Je to jako u sudu, který má všude díry. Zákonem jednu díru zašpuntujete, ale ona vám ta voda začne téci jinudy. Dealer si vždy najde cestu, jak drogu prodat. Narkoman si koupí drogu i ve vězení. Jak tedy najít dlouhodobé řešení při  potýkání se s drogovou závislostí?

Drogová komunita jako nový domov

Kořen problému drogové závislosti není v nedostatečné práci policistů, v nevhodně napsaných zákonech nebo hlouposti dnešní mladé generace. Hlavním důvodem, proč dnes drogy mladí lidé užívají, je nesprávný styl, kterým jsou vychováváni. Jak říká Maslowova pyramida potřeb a hodnot, každý jedinec touží po zázemí a pocitu, že někam patří. A pokud rodina tyto potřeby neposkytuje, jsme na počátku problému. Dalším aspektem nevhodné výchovy vedoucí k užívání drog je nucené „předělávání“ dítěte do formy, ve které se necítí dobře. Potlačujeme přirozenost jedince a chceme mít z našeho potomka někoho jiného. Nepřijímáme ho takového, jaký ve skutečnosti je, a bereme mu to nejdůležitější – jeho vlastní identitu. A jedinec bez vlastní identity je v podstatě ztracen. Neví, kdo je, co je pro něj dobré, čím by se měl vlastně živit, jak by se měl ve společnosti chovat nebo jak by měl milovat. A v neposlední řadě, pokud dospívající identitu ztratí, nachází se v nebezpečném bodě právě z hlediska seznámení se s drogami:

  1. Neví, kdo vlastně je
  2. Jako přirozený není přijímán
  3. Strádá v oblasti přijetí od blízkých

Tyto tři body jsou hlavními indikátory k začátku užívání drog: Hledáme komunitu, ve které budeme bezpodmínečně přijati. Hledáme přátele, se kterými se konečně budeme cítit dobře a zažijeme nevšední zážitky. A paradoxně toto drogová komunita nabízí. Droga se tak stává lákavou nikoliv z hlediska účinků jako drogy samotné (a z hlediska abstinenčních příznaků je to pochopitelné), ale z hlediska společenského statutu – Někam patřím a přijímají mě zde.

Proto tvrdím, že jediným dlouhodobým řešením drogové problematiky je osvěta v rodičovství, nikoliv v tom, co která droga způsobuje. Neměli bychom potlačovat přirozené vlastnosti našich dětí a měli bychom je naopak podporovat je v tom, co je baví. Neměli bychom jim brát jejich ideály, i když jsou pro nás cizí, či zaměňovat jejich touhy za naše vlastní, ale měli bychom je nechat se plně rozvíjet. A jistě s nimi o drogách komunikovat. Pokud však budou mít pocit zázemí, lásky a přijetí, proč by drogy vlastně braly?

Přečtěte si také:

Vychovávejte děti nového tisíciletí

CD „7 metod pro rozpoznání životního partnera“

Objednejte si komplexní audio program Aleše Kaliny a Lenky Černé o talentu

Objednejte si DVD záznam z přednášky Aleše Kaliny „Odhalte svůj talent“

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss