Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Rozvod a děti

napsala: Hanka Janoušková

Bojíte se rozvést kvůli dětem? Domníváte se, že jim svým rozvodem zkazíte život? Chcete udržet nefunkční manželství jen kvůli nim? Namlouvat si, že děti rozvodem trpět nebudou, by bylo naivní. Stejně naivní je ovšem domněnka, že z každého dítěte z rozvedené rodiny vyroste zloděj, alkoholik nebo člověk drogově závislý a že takové dítě prostě nemá budoucnost.

Z průzkumů, které provedl V. Trnka a které se shodují s tisíci dalšími výzkumy provedenými po celém světě, vyplývá, že rozvod pro děti samozřejmě ztrátou je. S touto ztrátou se ovšem poměrně dobře vyrovnají, pokud žijí v klidu – mají pocit bezpečí a silnou citovou vazbu alespoň na jednoho z rodičů. Takový stav ovšem může navodit jen ten rodič, který zvládne své pocity ohledně rozvodu. Dítě by nemělo být zatěžováno pocity křivdy, které rodiče vůči sobě mají, nemělo by být manipulováno a popouzeno proti druhému rodiči. Škodlivé jsou také přetrvávající hádky mezi rodiči.

Obecně lze říci, že nejhůře se s rozvodem rodičů vyrovnávají děti v době kolem puberty, tj. v době středního školního věku. Chlapci obtížněji přijímají nového partnera matky a mají problémy s ním vydržet. Dívky se zase často snaží dávat rodiče opět dohromady.

Níže jsou uvedeny následky, které na děti může špatně zvládnutý rozvod mít. Může, ale nemusí. Vše záleží jen na vás.

Rozvod a děti od prenatálního období do dvou let

          U matky, která je díky rozvodu ve velikém stresu, hrozí předčasný porod, nízká porodní hmotnost novorozence, problémy děťátka s jídlem a se spánkem, opoždění ve vývoji. Kojenci rozvod samozřejmě nechápou, citlivě ovšem reagují na matčiny nálady. Je-li smutná a stresovaná matka, prožívá tytéž pocity také dítě. Děti v tomto věku navíc špatně reagují na jakékoli změny. Vyžadují rituály, potřebují, aby svět kolem nich měl řád. Takovou situaci jim ovšem období, kdy se rodiče rozvádějí, nepřináší.

Rozvod a děti věku tří až pěti let

Ani děti v tomto věku nejsou schopny porozumět situaci rozvodu. Fakt, že jeden z rodičů odchází, u nich vyvolává strach z možného opuštění rodiči. Mohou proto trpět nočními můrami, mít potíže s usínáním, strach odloučit se od rodiče na delší dobu (a jít např. do mateřské školky). Děti v tomto věku mohou mít tendenci sklouznout k typu chování, které odpovídá nižšímu věku, než je ten jejich.

Rozvod a děti kolem šesti let

V tomto věku se setkávají rovnou dvě stresující a náročné životní situace – jednak rozvod rodičů, a potom také nástup do školy a nároky na dítě, které jsou s tím spojené. Dítě, které prožívá rozvod rodičů, může mít problémy se soustředěností, výbuchy agrese, pocity viny. V této situaci není na místě dítěti domlouvat nebo jej trestat. Dítě potřebuje cítit lásku, porozumění a mít jistotu, že o rodiče nepřichází definitivně a že s nimi může ve svém životě počítat.

Rozvod a děti ve věku sedmi až desíti let

V tomto věku je v prožívání dětí nejmarkantnější pocit ztráty. Dítě se srovnává s ostatními dětmi, které mají oba rodiče. Časté jsou otázky, proč tatínek/maminka odchází, a hledání podmínek, za jakých by mohl/a zůstat. Časté je také ujišťování o svém místě v očích rodiče – „Když dostanu ve škole pětku, opustíš mě?“ Typické jsou také další psychosomatické příznaky, které jsme už zmínili, např. problémy s řečí, nespavost apod.

Rozvod a děti ve věku jedenácti až třinácti let

Děti tohoto věku již rozumí, co rozvod znamená. Mají o něm ovšem zatím zjednodušené, veskrze negativní představy, které vedou k jejich agresivním reakcím. Velice dobře si také uvědomují svoji situaci v rodině a dokáží ji využívat vydíráním: „Jestli mi to nedovolíš, odejdu k matce/otci.“ „Jestli mi to nekoupíš, nebudu tě už více navštěvovat.“ Děti se také mohou vcítit do role ochranitele a chtějí se „starat“ o rodiče, se kterým zůstali a který díky rozvodu evidentně trpí.

Rozvod a děti ve věku čtrnácti až šestnácti let

Pro období puberty je typická náladovost, emocionální labilita, despekt k autoritě rodičů. Tomu všemu rozvod manželství příliš nepřidá. Dítě se dozvídá věci, které by vědět nemuselo, navíc to jsou většinou informace jednostranné a zkreslené. U dítěte v tomto věku hrozí zejména pocity nejistoty, zklamání, deprese, úzkosti. Může se u něj projevit delikventní chování, užívání drog, sexuální promiskuita a jiné patologické chování.

Rozvod a děti ve věku sedmnácti až devatenácti let

Děti v tomto věku mají plnou hlavu sebe a zase sebe. Nemají sebemenší zájem zabývat se problémy rodičů. Očekávají, že u nich budou mít zázemí, a těžko snášejí, že by takovým zázemím měly být ony samy. Nepohoda doma v tomto věku vede k obrannému mechanismu v podobě „útěku“. Dítě se snaží vymanit z rodiny a najít si potřebnou oporu jinde – např. v předčasném sňatku.

Rozvod a dospělé děti

Ač se to nezdá, tak i dospělí berou rozvod rodičů poměrně těžce. Přece jen rodiče a jejich vztah byly po celé dětství a dospívání určitým vzorem. A jestliže se zdálo, že jejich vztah vydrží navěky, pak je rozvod o to větším šokem. Dospělé děti mohou ztratit jistotu ve svém vlastním vztahu.

Přečtěte si také:

Proč se vlastně rozcházíme
Desatero rozvodové komunikace
Praktický průvodce rozvodem

Zdroj: Novák, T., Průchová, B.: Předrozvodové a rozvodové poradenství. Grada, Praha 2007.

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss