Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Adopce na dálku

napsal: Kolektiv

Chtěli byste finančně přispět na pomoc potřebným? Nadací a dobročinných spolků je tolik, kolik je neštěstí mezi lidmi. Chcete pomoci dětem, které to v životě nemají lehké, a zároveň se podílet na jejich vzdělání, přesvědčit se o tom, že peníze, které jste darovali, opravdu pomáhají? Staňte se adoptivními rodiči na dálku.

Co je adopce na dálku a jak pomáhá?

Pomocí charitativního projektu Adopce na dálku si můžete adoptovat dítě z rozvojové země. Podmínkou adopce je roční příspěvek několika tisícovou částkou, která je rozdílná dle jednotlivých zemí. Tato částka je použita na vzdělání, které si většina dětí nemůže kvůli finanční náročnosti dovolit. Peníze slouží k zaplacení školného, nákupu školních potřeb, uniforem atd. Adoptovat dítě můžou jedinci, ale také firmy, školy a jiné.  

Radost z úspěchů

Výjimečnost tohoto projektu je i v možnosti sledovat školní úspěchy vámi sponzorovaného dítěte. Kromě minimální sponzorské částky můžete své dítě podpořit i dopisem, a přesto, že ho možná nikdy osobně nepoznáte, dopisy s fotkami od „vašeho dítěte“ budou pro vás radostí a zadostiučiněním, že pomáhat se vyplatí.

Jak adoptovat?

Rozhodli jste se, že adopce na dálku by bylo pro vás to pravé? Není to nijak složitý proces, stačí pouze:
 – Obrátit se na organizaci, která se adopcí na dálku zabývá.
 – Vybrat si  dítě z databáze ( k dispozici jsou fotky dětí a základní údaje).
 – Zaplatit stanovený  roční příspěvek na dítě.

Co adopcí získáte?

Kromě uspokojení z příspěvku na dobrou věc získáte „nové dítě“, které vám bude prostřednictvím dopisů přinášet radost z úspěchů, kterých díky vám dosáhlo. Budete mít nového člena rodiny, který bude rád za každý váš dopis nebo i jiný malý dárek.

Organizace zabývající se adopcí na dálku

Arcidiecézní charita
www.charita-adopce.cz

Diecézní charita Hradec Králové
www.hk.caritas.cz

Diecézní charita ostravsko-opavská
Středisko humanitární pomoci

www.shp-ukrajina.cz

Přečtěte si také:
Adopce Afrika
Pěstounská péče

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss