Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Tři důležitá životní rozhodnutí

Všichni v životě děláme mnoho rozhodnutí. Jsou rozhodnutí malá a velká, rozhodnutí jednorázová a každodenní. Rozhodnutí vratná a nevratná. Každopádně okamžiky, kdy se rozhodujeme, staví naši budoucnost. Rozhodnutí nás přivedla tam, kde dnes jsme, a vedou tam, kde jednou budeme. Dobré rozhodnutí nás povede ke stanovenému cíli. Špatné rozhodnutí do ztracena.

Umění rozhodovat se vyžaduje sílu a praxi. Většinou se umíme rozhodnout pro maličkosti a ta velká rozhodnutí necháváme na později.

Jsou tři důležitá rozhodnutí, která v životě musíme udělat:

  1. Jak se budu v životě cítit?
  2. S kým budu žít svůj život?
  3. Co budu v životě dělat?


Jak se budu v životě cítit

Zdá se, že dnešní svět bere za normální cítit se nepříjemně. Jako by lidé, kteří ovládají umění dobrého pocitu, byli považování za divné. Není ale člověka, který by se nechtěl cítit příjemně.

Poněvadž se ale dobrá nálada nedá koupit a nikde na škole nás tomuto umění neučili, nezbývá nám nic jiného, než se tomu umění naučit sami. K dispozici však nejsou žádné manuály. Knih sice najdete mnoho, ale ze zkušenosti vím, že moc nepomáhají. Proto se musíte rozhodnout vy, že dokud se tomuto umění nenaučíte, nepolevíte.

Rozhodněte se dnes, že jediné, co budete přijímat, je dobrá nálada, a že všechny faktory, které vám ji budou krást, ihned popíšete a odstraníte. Hezky se to říká, vím. Nepůjde to ihned, ale postupně se to naučíte. Odseknout nepříjemné situace, lidi, práce, zdravotní problémy, obezitu atd.


S kým budu žít svůj život

Člověku není dobře o samotě. I když se dnešní trendy ubírají tímto směrem, není to pro většinu lidí přijatelné. Trápí se a stále někoho hledají. Většina touží sdílet svůj život s někým. Praxe však ukazuje, že nejde o lehkou věc. Přes všechna ta lákadla mladické zamilovanosti se 40% dospělých rozvede a způsobí tak bolestivé rány sobě i svým nejbližším.

Umění správně se rozhodnout pro svého životního partnera je umění vskutku důležité. Ale kde se ho mám naučit? Stačí snad spoléhat na cit lásky a horoucích emocí? Historie lidských vztahů ukazuje, že tato znamení nestačí. Musíme se naučit i jiné rozpoznávací metody.

Nejprve musíme pochopit, že vztah plánujeme na celý život. Nikdo se přece nechce sžívat s tím, že veškerou investovanou energii za několik let zahodí a začne si opět hledat někoho jiného. A když ho najde, tak pěkně od začátku investovat zase ty hromady času a vysvětlování. No to ne. To není cesta ke štěstí.

Vztah není zboží na krámě, které se kazí. Zboží, které se dá reklamovat. Vztah je unikátním dílem dvou jedinců, kteří mají šanci ze svého života udělat zámek. Mají šanci díky druhému poznat lépe sami sebe a dojít k výšinám, kam by se sami nedopracovali.

Proto se musíme naučit správně se rozhodnout pro toho pravého. Jak?

  1. rozhodni se někým být
  2. rozhodni se odhalit obsah své hlavy (Emoční rovnice)
  3. rozhodni se stále žít v pohodě, ať se děje cokoliv
  4. napiš si objednávku svého partnera


Co budu v životě dělat

Zdá se, že rozmanitost planety je obrovská, a přesto se lidé chovají jako hloupé stádo. Kde je většina, tam je bezpečí a pravda, hlásají známá hesla. Nikdo nechce vybočovat z normálu, a tak se raději snaží přizpůsobit. Život je ale o něčem zcela jiném. Je o personifikaci osobnosti. Je o dorůstání v nezaměnitelného jedince, který svojí hodnotou přinese svému okolí to, co by nikdo jiný nedokázal lépe.

Třetí důležité rozhodnutí je o nalezení našeho talentu. Najít, proč jsem tady. Zjistit, proč jsem se narodil. V životě člověka jsou dva důležité dny. Ten první je den narození a ten druhý je den, kdy zjistím, proč.

Dnes po vás nikdo nechce, abyste našli svoji „skutečnou práci“. Nikdo se vás neptá, kde máte talent a kde maximálně rozvinete svůj potenciál. Kvůli této neznalosti se mnozí dostávají do životní pasti. Pracují pouze pro peníze a trápí se nesmyslností svého života. Rozhodněte se dnes, že vyjdete ze stáda a začnete pracovat na poznání své skutečné práce i na objevování svého talentu.

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss