Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Překážky na cestě za bohatstvím

„Všichni si dokazujeme své vlastní uložené pravdy, ale 80% z nich si nejsme vědomi“

Všichni se vlastním přičiněním dostáváme do situací, ve kterých nejsme spokojeni. Ale jak je to možné? Denně činíme mnohá rozhodnutí, která nás vedou ke špatným koncům. V době, kdy se rozhodujeme, nemáme pocit, že bychom se rozhodovali špatně. Teprve, když vidíme výsledky svých rozhodnutí, a častokrát nám zůstává rozum stát, jak jsme tak hloupé rozhodnutí mohli vůbec udělat?

Mozek je dokonalý stroj. Pracuje s informacemi, které si sám během života nastřádal. Vytváří si vlastní domněnky a dogmata, kterým sám přiřazuje hodnotu pravda. Díky této funkci se můžeme stát obětí nesmyslu, pokud nemáme jasnou korekci od okolí a dobře vytyčený cíl.

Znalost cíle je pro zdárný život velmi důležitá. Pokud si jej stanovíte, nezapomeňte si i jasně slíbit, že jej dosáhnete, ať se děje cokoliv. Mozek zcela jistě během cesty přijde s promyšlenými argumenty o zbytečnosti vašeho cíle. Zažil jsem to sám na sobě nesčetněkrát a jsem tímto jevem znechucen.

Největší nepřátele na cestě za cílem nenajdeme kolem nás, ale v nás. Je to právě náš mozek se starými programy, jenž nás chce vést postaru. Jen si zkuste dát závazek jeden den nejíst. Mozek, který je navyklý každý den dostávat impuls od žaludku, že je tam vše, co je potřeba, je najednou zcela pomatený a začne vám posílat nepříjemné a zákeřné myšlenky, abyste svůj závazek porušili. Dokud to nezkusíte, neuvěříte mi, kolik propracovaných myšlenek pak váš mozek vymyslí a podsune k porušení slibu.

U pokusu s jídlem si každý může jasně dokázat sílu mozku, který pracuje v naučeném módu a za každou cenu si prosazuje svou i proti vědomě stanovenému a odsouhlasenému cíli.

Mozku je jedno, že se přejíte a máte 50 kilo nadváhy. Je mu jedno, že se ženete rovnou do hrobu s cigaretami, alkoholem a špatnou životosprávou. Plně vám to bude schvalovat, pokud budete povolní jeho vlastním rozmarům.

Díky mnohým nahraným programům žijeme každý svůj vlastní život. Připadá nám normální žít přesně tak, jak žijeme, a přitom můžeme vytvářet osobní katastrofu. Jednoho dne se nám rozsype zdraví, vztah nebo peníze a my jen zíráme a zkoumáme, co jsme vlastně udělali špatně.

Nepříjemná životní rozčarování jsou důkazem existence chybných programů v hlavě. Chodíme podle nich slepě a teprve špatný konec odhalí jejich sílu.

Pokud jsme pochopili sílu programu na příkladu s jídlem, pojďme se podívat na oblast financí. I v této oblasti fungují stejné principy, i když mají jiný dosah. Dva miliony lidí v našem státě nevydrží se svými úsporami déle než 3 měsíce, pokud ztratí práci. Žijeme z ruky do úst a přitom bychom chtěli být bohatí. Chtění ale nestačí.

I zde se projevuje destruktivní program. Chceme, ale nemáme. Nemáme ne proto, že by bylo málo, ale že opakujeme dokola stále stejný scénář.

Tyto programy jsme mohli získat od rodičů, od důležitých lidí jakéhokoliv věku, z náboženských kázání a knih. Mohly se zapsat působením negativních zkušeností při získávání peněz během života. Pokud nám brání ve vydělávání a uchování peněz, musíme je najít a zlikvidovat jejich sílu. Jinak si jejich pravdivost budeme opakovaně dokazovat, i když je nedokážeme pojmenovat.

Jak často jsme slýchali: „Ty myslíš jenom na peníze“ nebo „Kvůli penězům ani pořádně nežiješ.“ Výsledkem těchto výčitek jste si mohli zapsat program, že myslet na peníze je špatné a že peníze brání příjemnému životu.

Některé další nahrané programy (emoční rovnice):

Milování peněz je kořen všeho zla. Bez práce nejsou koláče. Kdo nepracuje, ať nejí. Peněz bude vždycky málo. Jako chuďas ses narodil a jako chuďas zemřeš. Žiji podle toho, co mám. Peníze mají jen kriminálníci a zloději. Čestně si peníze nevyděláš. Je trapné být bohatý. Peníze kazí člověka.  Jsem chudý, ale hrdý a slušný.

Na první pohled se zdá, že jde o neškodné a někdy i pravdivé věty. Tyto věty však určují vaši životní cestu a množství peněz, které máte k dispozici. Jde o zapsané pravdy, které si vždy budete ve svém životě potvrzovat.

Jak poznáte, které z nich máte zapsané? Stačí se podívat do svého života a prozkoumat svoji finanční situaci. Odpovídá vašim představám? Či se nacházíte tam, kde nechcete? Jste-li v situaci, ve které nejste spokojeni, víte, že se vám potvrzuje některá z emočních rovnic uvedených výše, nebo nějaká jiná.

Možnou cestou, jak se z vlivu tohoto starého programu vymanit, je nalezenou rovnici otočit ve svůj prospěch a založit si ji do hlavy.

Osud neexistuje! Všichni jsme tvůrci vlastního života a na nikoho si nemůžeme stěžovat. Žel v dnešním světě si stále 7 miliard lidí tuto skutečnost neuvědomuje, což pozorujeme kolem sebe denně. Probuďte se a začněte tvořit svůj život dle svých představ! Jak? Vyhoďte staré programy.

Objednejte si nové CD Aleše Kaliny „7 kroků k získání bohatství“

Přečtěte si také:

Jste finančně nemocní?
Kam se podělo mých 10 000 000?
Odhalte své emoční rovnice

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss